2559 บรรยายพิเศษ

  บรรยายพิเศษ Big Data โดย Prof. Jennifer Widom Stanford University บรรยายพิเศษ เรื่อง Space Camp วันที่ 7 สิงหาคม 255 บรรยายพิเศษ เรื่อง “ถอดรหัสนักวิจัย” โดย ศ.ดร.พิมพ์ใจ … Continue reading 2559 บรรยายพิเศษ