2559 บรรยายพิเศษ

 

บรรยายพิเศษ Big Data โดย Prof. Jennifer Widom Stanford University

บรรยายพิเศษ เรื่อง Space Camp วันที่ 7 สิงหาคม 255

บรรยายพิเศษ เรื่อง “ถอดรหัสนักวิจัย” โดย ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น

บรรยายพิเศษเรื่องภาวะเศรษฐกิจไทย กับนโยบายภาครัฐ โดย คุณกร จาติกวณิช วันที่ 6 มิ.ย. 2559