2560 บรรยายพิเศษ

  บรรยายพิเศษ วันที่ 13 ธันวาคม 2560 บรรยายพิเศษ เรื่อง การทำงานภาคธุรกิจ X ภาคสังคม ทีมวิทยากรจากบริษัท แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด วันที่ 14 มิ.ย. 2017 บรรยายพิเศษโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ และนายแพทย์เปรม … Continue reading 2560 บรรยายพิเศษ