กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ วันนักประดิษฐ์ ไบเทค บางนา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

 

กิจกรรมศึกษาดูงาน ภาคเรียนที่ 2/2560

ศึกษาดูงานนิทรรศการพระเมรุมาศ วันที่ 14 พ.ย.2560