การนำเสนอกิจกรรมชุมนุม

ละครเวที 2017

เปิดโลกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2560

การนำเสนอกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2/2559

การนำเสนอกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2559

การนำเสนอกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2/2558